Splošni pogoji in zasebnost

1. POGOJI UPORABE - SPLOŠNO

SPLOŠNI POGOJI

S spletno trgovino (v nadaljevanju tudi "trgovina") upravlja podjetje ZOBNA TEHNIKA KRIŽNAR d.o.o., skrajšana firma ZT KRIŽNAR d.o.o, Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj, z matično številko: 7019017000 in davčno številko: SI 49073222. Podjetje ZT KRIŽNAR d.o.o. (v nadaljevanju ZT KRIŽNAR) je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi ponudnik ali ZT KRIŽNAR). Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca in trgovine ter urejajo poslovni odnos med podjetjem ZT KRIŽNAR d.o.o in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnem mestih družbe ZT KRIŽNAR. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila) (v nadaljevanju: uporabnik).

Uporabnik spletne trgovine je posameznik, ki preko ZT Križnar spletne trgovine opravi nakup. Uporabnik lahko opravi nakup z registracijo ali brez. V primeru registracijo mora biti geslo, ki si ga izbere uporabnik, varno, vsebuje naj vsaj 8 znakov, od tega vsaj eno majhno in eno veliko črko ter vsaj eno številko.

Splošni pogoji spletne trgovine ZT KRIŽNAR na spletni strani ZTKRIZNAR.EU so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
ZT KRIŽNAR spletna trgovina na spletni strani https://trgovina.ztkriznar.eu, ki omogoča nakup pripomočkov za ustno higieno, pripomočkov za vzdrževanje medicinskih pripomočkov, medicinskih pripomočkov, kozmetičnih in drugih izdelkov na daljavo. Upravlja ga podjetje ZT KRIŽNAR.

Uporabnik uporablja sistem v spletni trgovini https://trgovina.ztkriznar.eu. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine https://trgovina.ztkriznar.eu, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Uporabnik storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s pogoji uporabe. Uporabnik se z dostopanjem do spletnega mesta ali z uporabo storitve strinja, da je seznanjen s pogoji uporabe, ne glede na to, ali dostopa z registracijo na spletno mesto ali skozi uporabo storitve.

Če uporabnik nastopa v imenu pravne osebe, zastopa in jamči, da ima pooblastilo za to pravno osebo.

Pogoji uporabe vključujejo tudi naslednje razdelke:

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Uporabniku zagotavljamo dostopnost informacij še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba. Informacije, ki so vam vedno dostopne:

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Ko uporabnik uporablja katero koli storitev ali pošlje e pošto na info@ztkriznar.eu, besedilna sporočila ali sporočila drugih vrst komunikacije s svoje namizne ali mobilne naprave, z nami komunicira elektronsko. Soglašate, da tudi naša sporočila prejemate elektronsko. Strinjate se, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih ZT KRIŽNAR posreduje elektronsko, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, kjer mora biti takšna komunikacija v pisni obliki oziroma na trajnem nosilcu podatkov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ZT KRIŽNAR se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njenih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da jih ne uspemo pravočasno ažurirati. V takem primeru, vas bomo kot kupca obvestili o spremembah in vam omogočili odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

ZT KRIŽNAR ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Mnenja pred objavo pregledamo in zavrnemo tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Prav tako ne odgovarjamo za informacije v mnenjih in se omejujemo od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.
Pridržujemo si pravico do odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih v primeru vednosti ne bi potrdili oziroma sklenili pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

ZT KRIŽNAR si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko spletne trgovine kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

ZT KRIŽNAR zagotavlja jamstvo oziroma garancijo v skladu z veljavno zakonodajo in ne prevzema dodatne odgovornosti, če to ni izrecno dogovorjeno.

ZT KRIŽNAR odgovarja le za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (podrobnejša pojasnila se nahajajo v pogojih prodaje) in ne daje nobenih dodatnih jamstev, pogojev in spremljajoče dokumentacije, predvsem glede (neomejeno) učinkovitosti, rezultatov, varnosti, nepristranskosti, prodajne kakovosti, integracije, lastnosti, pričakovanj, zadovoljive kakovosti ali primernosti za kateri koli poseben namen.

ZT KRIŽNAR ni odgovorna za izpolnitev katerega koli zahtevka uporabnika oz. kupca, ki nastane kot posledica poškodbe zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe.

ZT KRIŽNAR ni odgovorna za izgube dobičkov, izgube iz poslovanja, okrnitve dobrega imena in/ali podobnih izgub, ali izgube ali izkrivljanja podatkov ali informacij, ali za gospodarsko škodo, ali za kakršno koli drugo izgubo, stroške, poškodbo, zneske ali izdatke, tudi če izhajajo iz teh pogojev uporabe.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Vsebino objavljeno na straneh Spletne trgovine ZT KRIŽNAR je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. ZT KRIŽNAR zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni ažurnosti in/ali natančnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

ZT KRIŽNAR ali katerakoli izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi Spletne trgovine ZT KRIŽNAR, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Spletne trgovine ZT KRIŽNAR ali za kakršnekoli tehnične napake. Prizadevamo si priskrbeti ustrezne slike za vse izdelke v Spletni trgovini ZT KRIŽNAR .V primeru morebitnih razlik med barvnimi odkloni in dejanskimi izdelki, to ne vpliva na lastnost izdelka. Dopuščamo možnosti za nepravilnosti podatkov, slikovnega, tekstovnega, zvočnega in video materiala v Spletni trgovini ZT KRIŽNAR . Za podrobnejše opise in informacije se lahko obrnete na nas ali direktno na proizvajalca izdelka. V primeru napak vam bomo omogočili odstop od pogodbe na naše stroške.

ZT KRIŽNAR si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko Spletne trgovine ZT KRIŽNAR kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

VELJAVNOST POGOJEV UPORABE

Ti pogoji uporabe veljajo dokler kupec ne preneha uporabljati ZT KRIŽNAR spletna mesta.

Če ZT KRIŽNAR oceni, da se ne držite pogojev uporabe, ali če ZT KRIŽNAR sumi, da se niste držali katerega koli pogoja ali določila teh pogojev uporabe, lahko ZT KRIŽNAR kadarkoli enostransko prekine ta sporazum brez predhodnega obvestila.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Lastnik spletne trgovine ZT KRIŽNAR se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo posredovani tretjim osebam. Za potrebe dostave bomo Vaše podatke zaupali dostavni službi. Kupec oz. uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da podjetje ZT KRIŽNAR trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Z uporabo spletne strani se hkrati tudi strinjate z navedenimi pogoji uporabe vaših osebnih podatkov. Več o varovanju osebnih podatkov na: povezava do pravilnika o zasebnosti.

VELJAVNO PRAVO

Ti pogoji uporabe in vsi povezani pogoji in usmeritve ter tudi vsi ločeni sporazumi, s katerimi vam ZT KRIŽNAR zagotavlja storitve se razlaga v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. ZT KRIŽNAR si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Kranju.

 

2. POGOJI PRODAJE

Ti pogoji veljajo za vse nakupe izdelkov ZT KRIŽNAR.

PROSIMO, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE! VSEBUJEJO VSE POMEMBNE INFORMACIJE O VAŠIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, KOT TUDI OMEJITVE IN IZKLJUČITVE.

SKLENITEV POGODBE

Prodajalec je podjetje ZOBNA TEHNIKA KRIŽNAR d.o.o., skrajšana firma ZT KRIŽNAR d.o.o, Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj, ki ima tudi ZT KRIŽNAR spletno trgovino https://trgovina.ztkriznar.eu. Kupec je oseba ali podjetje, ki je s prodajalcem sklenil kupoprodajno pogodbo, ustno ali pisno ali preko spletne strani po e sporočilu naročil blago, oziroma ob nakupu prejel od prodajalca račun (v nadaljevanju: Uporabnik). Kupoprodajna pogodba med ponudnikom ZT KRIŽNAR in kupcem/uporabnikom je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani ponudnika (v trenutku prejema elektronskega sporočila “Naročilo sprejeto”). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ZT KRIŽNAR kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Pogodba sklenjena med ZT KRIŽNAR in kupcem se ne sme spreminjati ali dopolnjevati, razen če se s spremembami strinja tako kupec kot ZT KRIŽNAR. Poleg sklenjene pogodbe, se za vaš nakup uporabljajo tudi pogoji, ki jih vsebujejo drugi ZT KRIŽNAR dokumenti, na katere se sklicuje ta pogodba, vključno s politiko o zasebnosti in politiko vračanja podjetja ZT KRIŽNAR.

Kupec z oddajo naročila, sprejme te prodajalčeve splošne pogoje poslovanja.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. Če je kupec registriran uporabnik, je pogodba kupcu v vsakem trenutku dosegljiva v njegovem uporabniškem profilu.

Kupec in prodajalec sta se dolžna držati splošnih pravil poslovanja. Kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe v roku 14-ih dni od dneva nakupa v skladu s politiko vračanja.

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba ZT KRIŽNAR spletne trgovine spreminja in ažurira hitro in pogosto. Na spletni trgovini ZT KRIŽNAR ni izključena možnost napačnega podatka o ceni ali dobavljivosti. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena oz. status dobavljivosti pri dobavitelju spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možnost rešitve situacije v skladu s politiko prodaje in politiko vračanja.

Vse akcije in popusti, objavljeni na ZT Križnar spletni trgovini, veljajo izključno za nakup oziroma naročila po spletu.

S ponudbo ne spodbujamo čezmernega nakupovanja in nekritične uporabe izdelkov. Ob uporabi se morate držati priporočenih odmerkov in navodil za uporabo.

PONUDBA

Zaradi narave poslovanja in v želji po zagotovitvi ažurnih podatkov se podatki o artiklih v spletni trgovini pogosto spreminjajo. Cena v spletni trgovini je prikazana kot spletna cena ter redna cena. Spletna cena velja za vse uporabnike spletne trgovine. Na spletnem mestu artikla je za posamezen artikel prikazana redna cena, kar je prodajna cena na prevzemnih mestih.

Izbrana ponudba je izbor artiklov iz naše spletne trgovine. Posebna ponudba je posebej znižana cena artikla, ki velja v določenem obdobju za določene artikle, ki so v ponudbi označeni s popustom. Ob artiklu je navedena znižana cena artikla in Redna cena, ki je prečrtana.

Odprodaja artiklov smo poimenovali artikle, katerim smo še dodatno znižali ceno glede na spletno ceno, in velja do odprodaje zalog tega artikla. Cena je navedena ob artiklu.

V rubriki "Priporočeni izdelki" so prikazani artikli, ki jih priporočamo kupcem zaradi lastnosti artikla ali/in cene. Priporočilo je namenjeno širšemu krogu oseb in ne upošteva potreb in lastnosti posameznega kupca, zato kupec sam sprejema odločitev za nakup in zanjo ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Ti pogoji prodaje (»Pogodba«) veljajo za nakup izdelkov, ki jih prodaja ZT KRIŽNAR. Ko naročite naš izdelek, se strinjate s temi pogoji. Če ste izdelek že naročili, pa nočete biti več zavezani tej pogodbi, morate v tem primeru nemudoma bodisi kontaktirati ZT KRIŽNAR ali pa izdelek vrniti v skladu s politiko vračanja ZT KRIŽNAR. Prosimo, da ukrepate takoj in upoštevate, da te možnosti lahko zahtevajo nekatere dodatne stroške.

CENE

Spletna cena velja za vse uporabnike nakupa v spletni trgovini. Za nakup se ni potrebno registrirati! Kupec postane registriran uporabnik z registracijo v spletni trgovini.

Redna cena je prodajna cena na prevzemnih mestih.

Kjer je ob artiklu izpisana samo ena cena, pomeni, da sta spletna cena in redna cena enaki.

Vse cene vsebujejo DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti in v primeru plačila pod navedenimi načini plačila na strani spletne trgovine.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

Kljub naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bomo kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa poiskali rešitev za obojestransko zadovoljstvo.

Popusti se ne seštevajo.

RAZPRODANI IZDELKI

V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam katerega od naročenih izdelkov ne moremo poslati, ker je razprodan in ga trenutno ni na zalogi, zato vas prosimo za razumevanje.

IZDAJA RAČUNA

Ob dostavi naročenih artiklov kupcu dostavimo tudi natisnjen račun. V primeru osebnega prevzema prejme kupec natisnjen račun ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

SLIKE

Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja ali lastnosti artikla, saj so posredovane s strani proizvajalca oz. zastopnika! Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena izdelku.

V ceno ni vključen strošek dostave, razen v primerih, ko je to izrecno označeno ("brezplačna dostava").

POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

Naročilo

Naročilo je odpremljeno ali pripravljeno za osebni prevzem

Naročene artikle bomo poizkušali v najkrajšem možnem času (max. 1 teden) pripraviti za dostavo na vaš naslov oz. osebni prevzem. O tem bomo sproti obveščali naročnika po elektronski pošti. V primeru, da ste naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo po telefonu ali na vaš elektronski naslov.

Preklic naročila

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na e naslov info@ztkriznar.eu. V zadevo elektronskega sporočila navedite "Preklic naročila", v sporočilu pa navedite ime in priimek ter številko in datum naročila. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, lahko pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema, pa kupec svojo željo po preklicu naročila sporoči na prevzemni lokaciji.

Prodaja pravnim osebam

Registracija in prodaja pravnim osebam z oddajo naročila preko Spletne trgovine je mogoča, vendar so obvezni podatki naziv podjetja, naslov ter davčna številka. Pravne osebe z oddajo naročila preko Spletne trgovine nimajo pravice do odstopa od pogodbe v roku 15 dni in ne morejo reševati sporov preko SRPS.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI

V kolikor potrebujete pomoč pri oddaji naročila, nas lahko pokličete na telefon 04 2360 490 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali pošljete na e naslov info@ztkriznar.eu

V kolikor potrebujete pomoč pri svetovanju, nas lahko pokličete na telefon 04 2360 490 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali pošljete na e naslov info@ztkriznar.eu.

Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Morebitna oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

NAROČILO BLAGA / PREKLIC NAROČILA

Naročilo preko spletne trgovine ZT KRIŽNAR

S klikom na gumb "Oddaj naročilo" oz. »Plačaj in oddaj naročilo« se zavezujete k plačilu in prevzemu blaga. Kupec je po Obligacijskem zakoniku dolžan naročen paket prevzeti in zanj plačati odkupnino.

Preklic naročila

V primeru napake, lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče naročilo do 15:00 ure na dan naročila. Preklic naročila mora kupec poslati na e naslov info@ztkriznar.eu ali pisno na naslov: ZT KRIŽNAR d.o.o. Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj. V primeru da kupec v tem roku ne posreduje preklica naročila, pomeni, da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem in prodajalcem nepreklicno sklenjena.

VARSTVO POTROŠNIKOV

V tem poglavju pogojev poslovanja je potrošnik tista fizična ali pravna oseba, ki pridobiva in uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V preostalih poglavjih sta v izrazu kupec upoštevana kupec in potrošnik.

ZT KRIŽNAR d.o.o. deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) zaradi svoje narave določeni izdelki, naročeni preko ZT Križnar spletne trgovine niso primerni za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika.

ODGOVORNOST

ZT KRIŽNAR d.o.o. ni odgovorna za posledice uporabe zdravil in ostalih izdelkov, kupljenih preko ZT KRIŽNAR spletne trgovine, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo izdelkov.

Vsi podatki na spletni strani https://ztkriznar.eu niso nadomestilo za posvet z zobozdravnikom, zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zobozdravnika ali zdravnika.

ZT KRIŽNAR opozarja uporabnike, da pred uporabo artikla natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zobozdravnikom, zdravnikom ali farmacevtom.

ZT KRIŽNAR ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev ZT KRIŽNAR spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

ZT KRIŽNAR se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na spletni strani ZT Križnar spletna trgovina, a se lahko kljub temu zaradi specifike poslovanja ZT KRIŽNAR spletne trgovine lastnosti artiklov, dostava ali cena spremenijo v tako kratkem času, da podatkov na spletni strani ni mogoče popraviti. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila oziroma sporazumno rešitev.

Na morebitne napake nas lahko uporabniki v kateremkoli trenutku opozorite tako, da nas pokličete na telefon 04 2360 940 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali pošljete sporočilo na e naslov info@ztkriznar.eu, za kar vam bomo v ZT KRIŽNAR spletni trgovini zelo hvaležni.

STVARNA NAPAKA

Pravice iz naslova stvarne napake pripadajo le potrošnikom v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (fizična oseba, ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti).

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izročen. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

Napaka je stvarna, kadar

Primernost izdelka se preverja v primerjavi z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Za uveljavljanje stvarne napake mora potrošnik kontaktirati ZT KRIŽNAR o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali oglaševalskem sporočilu. Dobavitelj izdelka jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem prevzema blaga s strani kupca. Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ZT KRIŽNAR, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

TELEFONSKE KOMUNIKACIJE

Telefonsko komuniciranje z nami, vključno s klici in pogovori s katerim od naših zastopnikov ali neodvisnih izvajalcev, se rutinsko spremlja in/ali posname. Izrecno soglašate v vašem imenu in v imenu drugih uporabnikov vaše telefonske številke, da se klici lahko spremljajo ali posnamejo.

PREPOVED NADALJNJE PRODAJE

Vaš nakup je za lastno uporabo, ne za nadaljnjo komercialno prodajo ali izvoz.

VELJAVNA ZAKONODAJA, PRITOŽBE IN SPORI

ZT KRIŽNAR d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovito obravnavo pritožb na vseh prodajnih mestih. V primeru težav nas pokličite na telefonsko številko 04 2360 940, pošljite elektronsko sporočilo na e naslov info@ztkriznar.eu ali nam pišite na naslov ZT KRIŽNAR d.o.o. - spletna prodaja, Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ZT KRIŽNAR d.o.o. upošteva določila Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (SRPS) in v skladu s 32. členom tega zakona v splošnih pogojih priznava Nacionalno kontaktno točko-Slovenija.

Na podlagi Uredbe 524/2013/EU je bila ustanovljena enotna vstopna točka za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje. ZT KRIŽNAR kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski in s klikom na povezavo boste preusmerjeni na platformo https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Za dodatno pomoč se lahko obrnete na Nacionalno kontaktno točko - Slovenija. Podatki so navedeni na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList.

Navedena ureditev ima podlago tudi v Svetu o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Ti splošni pogoji in vsi povezani Pogoji in usmeritve ter tudi vsi ločeni sporazumi, s katerimi vam ZT KRIŽNAR zagotavlja storitve se razlaga v skladu z zakoni Republike Slovenije.

ZT KRIŽNAR si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v skladu z veljavnim zakonom o pravdnem postopku.

ZT KRIŽNAR skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Naj vam bo nakupovanje v ZT Križnar spletni trgovini v veselje!

NAČIN PLAČILA IN DOSTAVA

PLAČILO NAROČENIH IZDELKOV

Naročene izdelke na spletni trgovini ZT KRIŽNAR lahko plačate:

V primeru plačila po predračunu se sklicujte na podatke:
ZOBNA TEHNIKA KRIŽNAR d.o.o.
GOSPOSVETSKA ULICA 10A
4000 KRANJ
SLOVENIJA
Sparkasse SI56 3400 0101 9868 161
BIC banke: KSPKSI22XXX

Pri izpolnjevanju naloga UPN v polje sklic najprej vnesite SI00, za tem pa številko vašega naročila (npr. SI00 12835). V polju koda namena lahko izberete GDSV ali OTHR.

POGOJI DOSTAVE NAROČENIH ARTIKLOV

Izdelke, naročene v spletni trgovini ZT KRIŽNAR, dostavlja Pošta Slovenije in DHL.

STROŠKI DOSTAVE

Stroški dostave se izračunajo glede na težo celotnega naročila in po ceniku dostavne službe. Stroški dostave so uporabniku spletne trgovine vidni v samem procesu opravljanja nakupa.

Pošta Slovenije vam nudi hitro in zanesljivo dostavo. Pismonoša vam bo paket dostavil na izbrani naslov za dostavo. V primeru, da vas na njem ob poskusu vročitve paketa ne bo, vam bo v nabiralniku pustil obvestilo, s katerim lahko paket skupaj z osebnim dokumentom prevzamete na najbližji pošti.

Pošta Slovenije vas bo o poteku dostave obveščala preko SMS sporočila in e-obvestila na sledeče načine:

Dostava je možna v delovnem času dostavne službe. Paketov, razen v mestih, kjer je to omogočeno, ne dostavljamo v soboto, nedeljo in med prazniki.
Pomembno: V kolikor poštar oceni, da vam paketa ne bo mogel izročiti brez stika vam bo pustil listek za prevzem na izbrani pošti. V kolikor ne želite prevzeti paketa na izbrani pošti lahko na telefonski številki, ki je zapisana na listku, zaprosite za ponovno dostavo. Ponovna dostava je brezplačna.

OSEBNI PREVZEM

V primeru osebnega prevzema vsi stroški, povezani z dostavo in plačilom izdelkov odpadejo. Ko bo naročilo pripravljeno za prevzem, boste na mail prejeli obvestilo, da vas naročilo čaka v ZT KRIŽNAR d.o.o. na naslovu Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj. Na prevzem bo čakalo še 3 delovne dni po tem, ko boste prejeli obvestilo.

Osebni prevzem je možen v ZT KRIŽNAR d.o.o. Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj, od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00.

 

3. POLITIKA VRAČANJA

Ti pogoji veljajo za vse nakupe izdelkov ZT KRIŽNAR.

PROSIMO, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE! VSEBUJEJO VSE POMEMBNE INFORMACIJE O VAŠIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, KOT TUDI OMEJITVE IN IZKLJUČITVE.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

V primeru, da želite iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe oziroma nakupa, nas lahko v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko pošljete po e-pošti info@ztkriznar.eu. 14-dnevni rok začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga oz. artikla. Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJA

V ZT KRIŽNAR se zavedamo pomembnosti reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času in v obojestransko zadovoljstvo, vsekakor pa skladno z zakonsko veljavnimi določili v Republiki Sloveniji.

Odgovorni ste za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga zaradi uporabe.

V primeru napake pri dobavi izdelkov kupcu po krivdi ZT KRIŽNAR, lahko kupec kontaktira ZT KRIŽNAR po e naslovu info@ztkriznar.eu, ki bo primer v najkrajšem možnem času rešil v dobro kupca. Kontakt s ponudnikom je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

Tudi v primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik kontaktira ponudnika preko enega od objavljenih kontaktov ter v skladu z dogovorom vrne dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.

V primeru da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ZT KRIŽNAR na e naslov info@ztkriznar.eu v roku 14 dni od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej ZT KRIŽNAR na e sporočilo info@ztkriznar.eu v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. ZT KRIŽNAR ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

ZT KRIŽNAR ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Kot potrošnik oziroma kupec morate v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ZT KRIŽNAR omogočiti, da stvar pregleda.

V kolikor kot potrošnik/kupec vrnete izdelke, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev za vračilo, vas bomo o tem obvestili. V tem primeru se lahko odločite, da vam izdelke dostavimo nazaj na vaše stroške, če pa takšno dostavo zavrnete, ZT KRIŽNAR si pridržuje pravico, da obdrži izdelke in znesek, ki ste ga plačali za nakup izdelkov.
Glede produktov, ki so bili vrnjeni izven Evropske Unije: Prosimo upoštevajte, da se nobene carine, davki in pristojbine, ki ste jih plačali za dobavo kupljenih izdelkov (če obstajajo), ne povrnejo.

Izdelek, ki je predmet reklamacije, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.

V primeru reklamacij vračilo blaga predhodno najavite preko e naslova info@ztkriznar.eu ali preko telefona na 04 2360 940 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure. Priložena mora biti tudi kopija originalnega računa ali naročila.
Na vašo željo vam lahko blago zamenjamo za drugo ali pa vam vrnemo kupnino.

Na elektronski naslov info@ztkriznar.eu lahko pošljete tudi svoje ugovore, pripombe, zahtevke in predloge. V primeru, da želite iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe oziroma nakupa, nas lahko v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev.

Obvestilo o reklamaciji izpolnite na obrazcu reklamacije ali pošljete obvestilo z nedvoumno izjavo po e naslovu info@ztkriznar.eu 14-dnevni rok začne teči z dnem, ko ste prejeli blago. Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopate, morate blago vrniti ZT KRIŽNAR v 14 dneh po poslanem obvestilu ali izjavi, da odstopate od pogodbe. Izdelek, ki je predmet odstopa od pogodbe mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.

V primeru odstopa od pogodbe vračilo blaga predhodno najavite preko e naslova info@ztkriznar.eu ali preko telefona na 04 2360 940 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.

Skladno z zakonodajo o varstvu potrošnikov se lahko pravica do vračila izvaja z uporabo enega od naslednjih načinov, po vaši izbiri:

i. Tako, da pošljete prodajalcu izjavo, v kateri izrecno navedete vašo odločitev, da odstopate od pogodbe. Izjavo pošljete na e naslov: info@ztkriznar.eu, ali po navadni pošti na naslov: ZT KRIŽNAR d.o.o., Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj, Slovenija. Priložiti je potrebno kopijo računa, naročila in pripisati, da odstopate od pogodbe.

Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek.

Dokazno breme glede pravilnega in pravočasnega obveščanja je na strani potrošnika.

Vrnjeni predmeti morajo biti poslani nazaj podjetju ZT KRIŽNAR v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko kupec pošlje obvestilo o odstopu od pogodbe.

Izdelke lahko vrnete tako, da pošljete paket prek katerega koli podjetja za transport pošiljk z uporabo vnaprej plačane in vnaprej natisnjene nalepke na vašem paketu.

Kot potrošnik in kupec ste dolžni ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, šele potem imate pravico od ponudnika zahtevati, da odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

V primeru ne dobavljivosti že plačanega izdelka ali v primeru iz prejšnjega odstavka, lahko potrošnik ali kupec, ki je registrirani uporabnik spletne strani ZT Križnar spletne trgovine izbere možnost dobropisa (bonusa) v višini že plačanega zneska, ki ga lahko porabi za prihodnji nakup v spletni trgovini kot registriran uporabnik.

Blago morate vrniti skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo, nepoškodovano embalažo in računom. V primeru vračila blaga vam bomo kupnino vrnili takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, razen v primeru plačila s kartico, če še ni bila bremenjena.

ČASI IN POSTOPKI VRAČILA

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

ZT KRIŽNAR lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
V primeru daril se vračilo zneskov, plačanih za nakupe, izvede osebi, ki je plačala nakup.

STVARNA NAPAKA

ZT KRIŽNAR odgovarja za stvarne napake v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

Varnost

Uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Podatki o karticah in dostopih do plačilnih sistemov se ne shranjujejo na strežniku spletne trgovine, so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

Varovanje osebnih podatkov

ZT KRIŽNAR d.o.o (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) je spletna trgovina omogoča nakup pripomočkov za ustno higieno, pripomočkov za vzdrževanje medicinskih pripomočkov, medicinskih pripomočkov, kozmetičnih in drugih izdelkov na daljavo in je zavezano zaščiti vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti.

Ta politika zasebnosti določa vrsto osebnih podatkov, ki jih ponudnik zbira, ter določa namen in pravice v povezavi s temi podatki, ter velja za vse osebe, ki se štejejo za uporabnike spletnega mesta.

V tem Pravilniku o zasebnosti imajo izrazi »uporabnik«, »spletno mesto« in »ponudnik« enak pomen kot v Splošnih pogojih. Osebni podatki in kontaktne informacije uporabnika spletnega mesta ne bodo razkrite tretjim osebam, razen če to zahteva zakon ali če uporabnik sam izda soglasje. Ponudnik uporabnikom ne pošilja neželene pošte ali neželenih obvestil, z izjemo pomembnih transakcijskih e-poštnih sporočil ali sporočil, za katera je uporabnik izrazil privolitev.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v ZT Križnar d.o.o. je Aleš Križnar in je dosegljiv na elektronskem naslovu ales.kriznar@zobnatehnika-kriznar.si.

Pravica do preklica privolitve:

Uporabniki lahko vselej preprosto in hitro prenehajo prejemati tako, da pošljejo zahtevo za preklic prejemanja obvestil na naslednji e-poštni naslov: info@ztkriznar.eu.

Ponudnik spoštuje zasebnost vseh uporabnikov in bo sprejel vse razumne previdnostne ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da bodo vsi osebni podatki, ki ste jih predložili preko spletnega mesta, ostali zaupni. Vse dejavnosti ponudnika so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo in zakonodajo Republike Slovenije. Ta Pravilnik o zasebnosti ureja razpolaganje z informacijami, ki jih zbira ponudnik o uporabnikih, ki obiščejo njegovo spletno mesto. Ponudnik obdeluje osebne podatke kot kontrolor podatkov.
Za potrebe poslovanja spletna trgovina ZT KRIŽNAR zbira naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte (uporabniško ime), kontaktno telefonsko številko, geslo v šifrirani obliki, ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu ZT Kriznar.eu.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo. Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko ponudnik med drugimi shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku), ocene artiklov (da veste, katere artikle ste že ocenili) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku ZTKriznar.eu shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj osebnih podatkov v ZT Križnar lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bo ponudnik zaupal le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bo ponudnik stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1. Spletno mesto za nedoločen čas oz. do prejema preklica s strani posameznega uporabnika hrani naslednje podatke registriranih uporabnikov spletne trgovine: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije.

Navedene osebne podatke ponudnik uporablja izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z registriranimi uporabniki spletne trgovine. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih in številke plačilnih kartic), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

Za neregistrirane uporabnike – goste pa za čas do izpolnitve naročila ponudnik hrani naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-poštnega naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

IZJEMNO RAZKRITJE OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih ponudnik zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

UKINITEV REGISTRACIJE

Če želite ukiniti vašo registracijo to sporočite na elektronski naslov info@ztkriznar.eu. Za preverjanje pristnosti podatkov vas bomo kontaktirali in vam dokončno potrdili ukinitev vaše registracije. Zahtevek za ukinitev registracije mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun odprt. V roku 14 dni od prejema vaše zahteve za ukinitev registracije bomo zbrisali vaše osebne podatke in vas o tem tudi obvestili.

KATERE OSEBNE PODATKE DRŽIMO IN KAKO JIH LAHKO SPREMENITE

Poročilo o vaših osebnih podatkih lahko pridobite na povezavi GDPR poročilo. Sledite korakom za pridobitev poročila in navodilom za popravek ali popolno odstranitev vaših podatkov. Kako lahko urejate vaše osebne podatke ali jih nadzirate posamezno, je odvisno od načina oddaje podatkov pri naročilu z ustvarjanjem uporabniškega računa ali naročilu kot gost.

Vedno lahko izberete, ali želite prejemati promocijska obvestila, telefonske klice ali klasično pošto od ponudnika.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Vsebino, objavljeno na straneh spletne trgovine ZT KRIŽNAR je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Ponudnik zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni ažurnosti in/ali natančnosti. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost.

Ponudnik ali katerakoli izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi spletne trgovine ZT KRIŽNAR ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh spletne trgovine ZT KRIŽNAR ali za kakršnekoli tehnične napake.

Prizadevamo si priskrbeti ustrezne slike za vse izdelke v spletni trgovini ZT KRIŽNAR. V primeru morebitnih razlik med barvnimi odkloni in dejanskimi izdelki, to ne vpliva na lastnost izdelka. Dopuščamo možnosti za nepravilnosti podatkov, slikovnega, tekstovnega, zvočnega in video materiala v spletni trgovini ZT KRIŽNAR. Za podrobnejše opise in informacije se lahko obrnete na nas ali direktno na proizvajalca izdelka. V primeru napak vam bomo omogočili odstop od pogodbe na naše stroške.

ZT KRIŽNAR si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko spletne trgovine ZT KRIŽNAR kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Vsi uporabniki lahko obiščete spletno mesto in določene podrazdelke, brez da bi ponudniku razkrili kakršnekoli osebne podatke. Vendar pa se včasih lahko zgodi, da če uporabnik ne zagotovi minimalnih potrebnih podatkov, ki so zahtevani v ustreznih razdelkih za vnos podatkov ter ustreznih drugih delih spletnega mesta, v tem primeru ponudnik ne more zagotoviti uporabniku določenih produktov ali določenih storitev, vključno s poprodajnimi storitvami.

Če uporabnik opravi nakup preko spletnega mesta ponudnika, uporabnik s tem sklene pogodbeno razmerje s ponudnikom in se od njega zahteva, da razkrije potrebne osebne podatke. Z namenom izpolnitve zahtev povpraševanja uporabnika ali za posebne namene naročanja ali druge namene, ki so navedeni spodaj v razdelku »Namen za obdelavo podatkov«, lahko ponudnik zbira naslednje podatke o uporabnikih: ime, priimek, elektronsko pošto, naslov, državo in telefonsko številko uporabnika ali v primeru podjetja: ime podjetja, podrobnosti kontaktne osebe, elektronsko pošto, naslov, državo in telefonsko številko podjetja.

Od uporabnika se lahko zahteva, da razkrije osebne podatke pri oddaji naročila, zahtevi storitve, registraciji kupljenega produkta, in podobno. V takih primerih se uporabnik samodejno strinja z obdelavo razkritih osebnih podatkov, ki se uporabijo za namene, navedene v razdelku »Namen za obdelavo podatkov« ter v skladu z drugimi deli tega Pravilnika o zasebnosti.

Na podlagi prostovoljnega naročanja proizvodov pri ponudniku in/ali z registracijo kupljenega produkta, se uporabnik strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani ponudnika v njegovem informacijskem sistemu, tako ročno kot avtomatično in v obsegu ter za namene, navedene v nadaljevanju . Če se uporabnik s tem ne strinjate, imate pravico, da ne uporabljate določenih delov spletnega mesta ponudnika in da ponudniku ne zagotovite svojih osebnih podatkov. Ponudnik ima pravico obdelati razkrite osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev določenega namena obdelave podatkov ali dokler ne prejme zahtevka za popolno odstranitev podatkov iz sistema, ter da deluje v skladu z zavezujočim arhiviranjem pod veljavnimi zakoni.

PODLAGE IN NAMEN ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

a) Obdelava na podlagi pogodbe oz. v zvezi s pogodbo ponudnik lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev pogodbene obveznosti in jih posameznik ne posreduje pravočasno oz. v celoti, navedeno lahko povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbene obveznosti.

b) Obdelava v zvezi z izpolnitvijo zakonske obveznosti ponudnik lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti in jih posameznik ne posreduje pravočasno oz. v celoti, navedeno lahko povzroči nezmožnost izpolnitve zakonske obveznosti.

c) Obdelava v zvezi z zaščito življenjskih interesov posameznika ponudnik lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev navedenega in niso pravočasno oz. v celoti posredovani, navedeno lahko povzroči nezmožnost zaščite življenjskih interesov posameznika.

d) Obdelava v zvezi zakonitim interesom ponudnik lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov (preučitev pravočasnosti izvedbe posamezne transakcije, pravilnosti oz. natančnosti izvedenih ravnanj v okviru posamezne transakcije, za izboljšanje kvalitete storitev oz. produktov in preučitev zadovoljstva strank, optimizacije in racionalizacije delovnega procesa, preprečitve neustreznih ravnanj pri izvedbi posamezne transakcije, odkrivanje zlorab), za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev navedenega in niso pravočasno oz. v celoti posredovani, navedeno lahko povzroči nezmožnost doseganja zakonitega interesa.

e) Obdelava v zvezi s soglasjem oz. privolitvijo
Ponudnik lahko obdeluje osebne podatke, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev navedenega in niso pravočasno oz. v celoti posredovani, navedeno lahko povzroči nezmožnost opravljanja storitev oz. izvrševanja ravnanj v zvezi s katerimi je bila privolitev podana.

Ponudnik obdeluje osebne podatke za naslednje namene :
• izvajanje potrebnih dejanj, povezanih s transakcijami prodaje ali nakupa, ali izvajanje katerega koli drugega pogodbenega razmerja med ponudnikom in uporabnikom, vključno s preverjanjem plačila in odpremo naročila uporabnika;

• registracijo izdelka, s katero uporabniku zagotovi potrebne dostopne informacije v zvezi z verodostojnostjo produkta, ki ga je kupil, ter na drugi strani za pridobitev nekaj informacij v zvezi z izdelkom, ki so za ponudnika pomembne v okviru njegovih dejavnosti za zaščito blagovne znamke (na primer pridobivanje informacije od uporabnikov o distributerjih, trgovcih na drobno in/ali trgovcih, ki distribuirajo, prodajajo ali ponujajo ponarejene izdelke kot avtentične ponudnikove izdelke;

• registracijo uporabnika in podelitev uporabniških pravic ter dostopa do določenih delov spletnega mesta, za pošiljanje navodil in obvestil ponudnika uporabniku ter za izpolnjevanje obveznosti ponudnika glede registracije uporabnikov, registracije izdelkov in drugih vrst uporabe spletne strani;

• vodenje evidenc registriranih uporabnikov spletnega mesta ter evidenc izdelkov drugih verodostojnih ponudnikov in izdelkov registriranih ponudnikov;

• statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z (registriranimi) uporabniki in (registriranimi) izdelki ponudnika;

• pošiljanje in posredovanje podatkov in informacij, zbranih v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, podjetjem, združenjem ali drugim tretjim osebam, ki so povezani ali so v zvezi s ponudnikom (v nadaljnjem besedilu: povezana podjetja; prosimo glejte celoten seznam s klikom TUKAJ), ki uporabljajo zbrane podatke in informacije v skladu s cilji, določenimi v tej določbi;

• pošiljanje oglaševalskih ali ne-oglaševalskih direktnih sporočil, e-poštnih sporočil in drugih sporočil (kot so poštna ali sporočila na mobilnih telefonih) ter obvestil o spletnem mestu, ponudnikovih ter drugih produktih (obstoječih in novih) in storitvah, posebnih ponudbah, promocijah in novih izdelkih, o dnevnih, tedenskih in mesečnih akcijah;

• pošiljanje oglaševalskih ali ne-oglaševalskih direktnih sporočil, e-poštnih sporočil in drugih sporočil (kot so poštna ali sporočila na mobilnih telefonih) in obvestil, ki vsebujejo e-časopis, e-knjige, novice, članke, kataloge in druge promocijske materiale;

• pošiljanje oglaševalske ali ne-oglaševalske direktne pošte, e-pošte in drugih sporočil ter obvestil za in od povezanih podjetij ter predelovalcev

• nudenje storitev za pomoč uporabnikom (zahtevana mnenja uporabnikov o izdelkih in storitvah, izvajanje raziskav o produktih, za olajšanje in obdelavo uporabnikovega iskanja in zahtev po informacijah o ponudniku in njegovih produktih ter storitvah ter za obveščanje uporabnikov o žrebanjih, natečajih in promocijskih aktivnostih).

Nameni, za katere ponudnik zbira osebne podatke: obveščanje o stanju naročila, obveščanje o stanju morebitne reklamacije, odgovor na vaše vprašanje, ki ste ga zastavili, obveščanje o ugodnostih in popustih ter posebnih ugodnostih, o novih produktih, o morebitnih dogodkih, obveščanje o poteku morebitne prodajne akcije.

UPORABA IN RAZKRITJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Ponudnik uporablja razkrite osebne podatke za zgoraj opisane namene. Ponudnikovi zaposleni so dolžni spoštovati zaupnost informacij, ki jih ponudniku zaupajo uporabniki.

Potrjujete, da so osebni podatki, ki ste jih razkrili ponudniku, vaši osebni podatki in se strinjate, da ponudnik lahko zagotovi, da na voljo ali pošlje vaše osebne podatke svojim povezanim podjetjem za namene, navedene v razdelku »Namen za obdelavo podatkov« (vključno z zagotavljanjem in trženjem izdelkov in storitev teh podjetij).

Strinjate se, da se lahko osebni podatki razkrijejo tudi tretjim osebam v primerih, kadar ponudnik ali povezana podjetja upravičeno menijo, da je to potrebno z namenom preprečitve goljufije, da se izpolnijo zavezujoče obveznosti, uveljavijo ali branijo zakonite pravice ponudnika ali katerega koli s ponudnikom povezanega podjetja, ali pa v povezavi z dejavnostmi podjetja kot so združitev, prevzem, prodaja ali nakup poslovnih sredstev in drugimi.

RAZKRITJE OSEBNIH PODATKOV PREDELOVALCEM

Strinjate se, da se lahko osebni podatki razkrijejo drugim osebam in subjektom (strankam), da se omogoči izvajanje pogodb, v katerih je uporabnik sam stranka, ter da se zagotovi, da uporabniki v celoti lahko izkoristijo vse ustrezne posebne ponudbe, promocije in druge storitve ponudnika. Ponudnik uporablja storitve drugih oseb za opravljanje funkcij v njegovem imenu, kot so izpolnjevanje naročil, dostava paketov, pošiljanje poštnih in e-poštnih sporočil, pošiljanje besedilnih sporočil (SMS), zagotavljanje pomoči pri trženju, obdelavo plačil s kreditno kartico, zagotavljanje storitev preverjanja goljufij in zagotavljanje drugih storitev. Te osebe bodo imele dostop do osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje teh funkcij, vendar ne smejo uporabljati osebnih podatkov za druge namene ali za svoje poslovne namene. Ponudnik zahteva, da te tretje osebe strogo upoštevajo svoja navodila in obdelajo podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

OBISK IN UPORABA SPLETNE STRANI

Ob vsakem obisku uporabnikov na https://ztkriznar.eu/ se na spletnem strežniku ponudnika samodejno shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke ponudnik obdeluje za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletnih strani, in sicer se ti osebni podatki obdelujejo posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Na spletnih straneh ponudnika lahko uporabniki izpolnite tudi več vprašalnikov, ki so namenjeni samotestiranju in informativni oceni stanja. Vsi vprašalniki so zasnovani tako, da od vas kot uporabnika zahtevajo posredovanje zgolj določenih anonimnih podatkov, na osnovi katerih vas ni mogoče identificirati. Pri izpolnjevanju teh vprašalnikov spletna stran ne beleži vaših spletnih identifikatorjev in drugih podatkov, na osnovi katerih bi vas bilo mogoče identificirati. Anonimizirani podatki, ki nam jih posredujete z izpolnitvijo spletnih vprašalnikov, lahko ponudnik uporabi v znanstvenoraziskovalne ali izobraževalne namene.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

PRIJAVA NA ELEKTRONSKE NOVICE IN OBVESTILA

S prijavo na elektronske novice in obvestila na spletni strani ponudnika ali z izpolnitvijo papirnatih obrazcev se lahko vi kot uporabnik naročite na prejemanje novic ter informacij ter na obvestila in sicer tako, da nam posredujete ime in priimek ter e naslov. V primeru prijave vas ponudnik lahko prek tega e naslova uporabnike obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, uporabnikom posreduje informacije ter članke ali pa uporabnike obvešča o aktualnostih.

Navedeni osebni podatki od vas kot uporabnika se obdelujejo izključno na osnovi privolitve uporabnika, ki jo lahko kadar koli prekliče.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih ponudnik zbira so nujni za kasnejšo izvršitev naročila.

Podatki, ki jih ponudnik zbira od uporabnikov so sledeči: Ime in priimek, E pošta, Naslov, Telefon, Naslov podjetja, Davčna številka podjetja

V kolikor kot uporabnik želite, da vaše podatke hranimo in jih nadalje obdelujemo se za namene izvedbe naročila se prijavite kot gost.

Podatke, ki ponudniku uporabniki posredujete za namene terapevtskih obravnav, jih posredujete prostovoljno in izključno na osnovi osebne privolitve. Te podatke ponudnik obdeluje zgolj za potrebe izvajanja posamezne obravnave. Za pravilnost in točnost posredovanih podatkov ste uporabniku v teh primerih sami odgovorni. Če ponudniku v postopku izvajanja terapevtske obravnave, posameznih podatkov, ki so potrebni za uspešnost obravnave, uporabniki ne želite razkriti, si ponudnik pridržuje pravico, da terapevtsko obravnavo zavrne.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez privolitve posameznikov ponudnik ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki se zaradi zaupnega razmerja med zobozdravnikom, zobnim tehnikom in pacientom ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.

Osebni podatki pridobljeni od uporabnikov bodo razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov: ponudnikom poštnih storitev (Pošta Slovenije, DHL), ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov, ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja Moj servis d.o.o. in vzdrževanja programske opreme Moj servis d.o.o., administratorju in skrbnikom aplikacij Moj servis d.o.o., računovodstvu Vencelj Preddvor d.o.o..

Ponudnik se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali drugim mednarodnim organizacijam.

PRAVICE UPORABNIKA

Dodelitev privolitve ponudniku za obdelavo osebnih podatkov je prostovoljna in imate vi kot uporabnik pravico umakniti takšno privolitev. Pravice vas uporabnikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov vključujejo tudi pravico zahtevati posodobitev podatkov ali izbris podatkov iz informacijskega sistema ponudnika in pravico do prepisa osebnih podatkov, ki so predmet obdelave s strani ponudnika.

Prosimo upoštevajte, da lahko ponudnik za izpolnitev takšne zahteve vas kot uporabnika potrebuje do 30 dni. Vi kot Uporabnik, ko ne želite več prejemati e sporočil ponudnika z obvestili o promociji, lahko sledite postopku, ki je naveden v prejetem obvestilu, ali ponudniku pošljete zahtevo za preklic na e naslov info@ztkriznar.eu.

Če želite, da se vaši osebni podatki v celoti odstranijo iz ponudnikovih sistemov, lahko pošlje zahtevo za izbris na e naslov info@ztkriznar.eu. Prosimo, upoštevajte, da lahko ponudnik od vas kot uporabnika zahteva nekatere ključne informacije, da bi vam kot uporabniku zagotovil storitve in če vi kot uporabnik prosite ponudnika, da izbriše vse ali del teh informacij, potem lahko ponudnik po izbrisu morda ne bo mogel več uporabljati ali dostopati do nekaterih delov spletnega mesta. Vi kot uporabnik ste vabljeni, da posodobite katere koli osebne podatke, ki jih ima ponudnik ali da zahtevate kakršne koli informacije v zvezi s politiko zasebnosti ponudnika ali z določili in pogoji, tako da nam pišete na e naslov info@ztkriznar.eu.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

a) Pravica dostopa do podatkov se izvede tako, da ponudnik uporabnika na njegovo zahtevo seznani, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

Na podlagi zahteve upravljavec ponudnik izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje uporabniku. Za dodatne kopije, ki jih zahtevate kot uporabnik lahko ponudnik zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

b) Pravico do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik ZT KRIŽNAR popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravico do preklica privolitve

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki in ste podali privolitev za obdelovanje osebnih podatkov, imate pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Prav tako preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja na temelju drugih podlag (npr. zakona, pogodbe itd.)

d) Pravico do izbrisa oz. do pozabe

Kot uporabnik lahko zahtevate, da se osebni podatki izbrišejo, če v predpisih ni predpisane izjeme oz. da navedeno ni v nasprotju s predpisi.

Ponudnik izbriše osebne podatke v zvezi z utemeljeno zahtevo za izbris, ki jo je podala upravičena oseba, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

(b) Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

(c) Uporabnik na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarjate v skladu s členom 21(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarjate v skladu s členom 21(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov;

(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;

(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

e) Pravico do ugovora zoper obdelavo

Uporabnik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate na podlagi razlogov, povezanih z posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1), Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokažete nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

f) Pravico do prenosa podatkov
Uporabniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posedovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

(i) obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in(ii) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov v imate vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

e) Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Uporabniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise. Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva.

V Republiki Sloveniji je nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na vrsto dokumenta v katerem se hranijo oz. glede na podlago za zbiranje osebnih podatkov, in sicer:

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se bodo podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrisali.

STIK IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje z osebnimi podatki v ZT Križnar d.o.o. preko e pošte; ales.kriznar@zobnatehnika-kriznar.si.

SPREMEMBE

Ponudnik si pridržuje pravico, da politiko zasebnosti spremeni in prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Posledično ponudnik naproša uporabnike, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Košarica

Zapri