Snemna protetika

Totalna proteza

Totalna proteza je rešitev za paciente, ki so izgubili prav vse zobe, s tem pa tudi del kostnih in sluzničnih struktur v ustih. S totalno protezo nadomestimo izgubljene zobe, resorbirano kost ter sluznico in tako pacientu povrnemo funkcijo žvečenja, govora in estetike. Retencijo zgornji totalni protezi zagotavlja adhezija in podtlak, spodnji pa adhezija in sama teža proteze. Retencija protez je odvisna od oblike čeljusti, mišičnih struktur in lepenja sline. Če biološki pogoji ne omogočajo zadostne retencije proteze, priporočamo rešitev vsaj z dvemi implantati v spodnji čeljusti in štirimi implantati v zgornji čeljusti.

Začasna totalna proteza

Imediatna totalna proteza se izdela še pred puljenjem zob v ustih na podlagi situacijskega odtisa pacientovih zob v ustih. Lahko se izdela nova proteza, ali pa se popravi obstoječo delno protezo. Z imediatno protezo pacientu preprečimo začasno brezzobost in oblikujemo pogoje v ustih za dobro dokončno totalno protezo. Retencijo zgornji totalni protezi zagotavlja adhezija in vakum, spodnji pa adhezija in sama teža proteze. Pri imediatni totalni protezi si pomagamo z retencijskimi lepili za pričrščevanje proteze. Retencija samih protez je odvisna od oblike čeljusti, mišičnih struktur in lepenja sline. Zaradi spreminjanja anatomskih pogojev po puljenju zob je potrebna večkratna podložitev proteze.

Delne proteze s skritimi retencijskimi elementi

Delne proteze s skritimi retencijskimi elementi zagotavljajo pacientu zelo dobro funkcijo in estetiko zob. Najkakovostnejši materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, moč retencije pa je mogoče kontrolirati z izborom različnih retencijskih komponent. Potreben je dober protetični načrt in dobra predprotetična priprava.

Delne proteze s teleskopi in konusi

Delne proteze s teleskopi in konusi zagotavljajo pacientu zelo dobro funkcijo in estetiko zob. Priporočamo jih pri pacientih, ki imajo manj trdne zobe v alveoli, saj se sile pri teleskopski protezi preko zob prenašajo predvsem aksialno. Najkakovostnejši materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, moč retencije pa je mogoče kontrolirati z naklonom in višino retencijske površine. Način retencije je adhezija. Potreben je dober protetični načrt in dobra predprotetična priprava.

Delne proteze z ulitimi kovinskimi zaponami

Delne proteze s kovinskimi zaponami nadomestijo manjkajoče zobe v ustih s poudarkom na funkciji in ne na estetiki (vidni kovinski deli). Dele proteze povezuje v celoto nebna plošča ali podjezični lok, retencijo in stabilizacijo proteze pa zagotavljajo zaponke. Za izdelavo delne proteze z zaponami je potrebna minimalno invazivna priprava bioloških zob. Kovinske dele proteze je možno tudi pozlatiti.

Začasne delne proteze z žičnimi zaponami

Začasne delne proteze z zaponami nadomestijo manjkajoče zobe v ustih s poudarkom na ohranjanju funkcije in vzpostavitvi pogojev za dokončno delno protezo po izgubi zob. Dele proteze povezuje v celoto nebna plošča iz PMMA ali konfekcijski podjezični lok, retencijo in stabilizacijo proteze pa zagotavljajo žične zaponke. Za izdelavo delne proteze z zaponami ni potrebna priprava bioloških zob.

PEEK

delna proteza brez kovinske osnove

Delne proteze brez kovinske osnove PEEK so novost v medicinski stroki. Pacientom, ki imajo alergijo na različne dentalne zlitine izdelamo osnovo proteze iz PEEK (polieter-eter-keton) materiala. Material ima podobne mehanske lastnosti kot človeška kost, hkrati pa je visoko biokompatibilen. Proteze iz PEEK so izredno lahke, pacientu pa nudijo izjemno udobnost nošenja in zelo dobro funkcijo ter estetiko zob. PEEK zagotavljajo dolgo življenjsko dobo proteze, retencijo proteze pa je možno zagotoviti s teleskopi ali skritimi retencijskimi elementi. V primeru zabarvanja proteze zaradi uživanja zdravil, kave, čaja in nikotina je potrebno mehansko in kemično čiščenje in poliranje. Za izdelavo PEEK proteze je potreben dober protetični načrt in dobra pred protetična priprava.