Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne trgovine https://ztkriznar.eu/trgovina/ so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočili gospodarske zbornice Slovenije, splošnih kodeksov elektronskega poslovanja in z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletne trgovine https://ztkriznar.eu/trgovina/ (v nadaljevanju “ZT Križnar spletna trgovina “), ki jo upravlja Zobna tehnika Križnar d.o.o., Gosposvetska ulica 10A, 4000 Kranj, (v nadaljevanju “ponudnik”).

ZT Križnar spletna trgovina omogoča nakup pripomočkov za ustno higieno, pripomočkov za vzdrževanje medicinskih pripomočkov, medicinskih pripomočkov, kozmetičnih in drugih izdelkov na daljavo. Uporabnik ZT Križnar spletne trgovine je posameznik, ki izpolni registracijski obrazec in si s tem pridobi geslo za vstop v ZT Križnar spletno trgovino in pravico do nakupa. Kupec je uporabnik, ki preko ZT Križnar spletne trgovine https://ztkriznar.eu/trgovina/ opravi nakup. Geslo, ki si ga izbere uporabnik mora biti varno, vsebuje naj vsaj 8 znakov, od tega vsaj eno majhno in eno veliko črko ter vsaj eno številko.

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu vselej dostopne naslednje informacije:

  • identiteta podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
  • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s ponudnikom,
  • bistvene značilnosti blaga,
  • pogoji, stroški in možni načini dostave blaga,
  • jasno in nedvoumno določene cene
  • možni načini plačila,
  • časovna veljavnost ponudbe ter pogoji in roki za odstop od pogodbe
  • postopek pritožbe

Ponudba in cene

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba ZT Križnar spletne trgovine spreminja in ažurira hitro in pogosto. Kljub izjemnemu trudu pri zagotavljanju najbolj ažurnih in točnih podatkov ponudnika na ZT Križnar spletni trgovini ni izključena možnost napačnega podatka o ceni ali dobavljivosti. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena oz. status dobavljivosti pri dobavitelju spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možnost rešitve situacije.

Vse akcije in popusti, objavljeni na ZT Križnar spletni trgovini, veljajo izključno za nakup oziroma naročila po spletu.

S ponudbo ne spodbujamo čezmernega nakupovanja in nekritične uporabe izdelkov. Ob uporabi se morate držati priporočenih odmerkov in navodil za uporabo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani ponudnika (v trenutku prejema elektronskega sporočila “Naročilo sprejeto”).

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).

Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

  • plačnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne kartice,
  • po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.

Davčno potrjevanje računov

Zobna tehnika Križnar d.o.o. posluje v skladu z zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR; Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015).
Vklopi razum, zahtevaj račun.

Varstvo potrošnikov

V tem poglavju pogojev poslovanja je potrošnik tista fizična ali pravna oseba, ki pridobiva in uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V preostalih poglavjih sta v izrazu kupec upoštevana kupec in potrošnik.

Zobna tehnika Križnar d.o.o. deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) zaradi svoje narave določeni izdelki, naročeni preko ZT Križnar spletne trgovine niso primerni za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika.

Reklamacije in vračilo naročenih izdelkov

Po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov je blago, ki se prodaja v ZT Križnar spletni trgovini takšne narave, da ga ni mogoče vrniti ali zamenjati.

V primeru napake s strani ponudnika pri dobavi izdelkov kupcu lahko slednji glede tega kljub temu kontaktira ponudnika, ki bo primer v najkrajšem možnem času rešil v dobro kupca. Kontakt s ponudnikom je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

Tudi v primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik kontaktira ponudnika preko enega od objavljenih kontaktov ter v skladu z dogovorom vrne dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.

V primeru da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti Zobno tehniko Križnar d.o.o. na E-naslov info@ztkriznar.eu v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Zobno tehniko Križnar d.o.o. na E-naslov info@ztkriznar.eu v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Zobna tehnika Križnar d.o.o. ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Zobna tehnika Križnar d.o.o. ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Potrošnik oziroma kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Zobni tehniki Križnar d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

V primeru ne dobavljivosti že plačanega izdelka ali v primeru iz prejšnjega odstavka, lahko potrošnik ali kupec, ki je registrirani uporabnik spletne strani ZT Križnar spletne trgovine izbere možnost dobropisa (bonusa) v višini že plačanega zneska, ki ga lahko porabi za prihodnji nakup v spletni trgovini kot registriran uporabnik.

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Dostava

Informacije o dostavi so na voljo v razdelku “Dostava”. V primerih, ko ponudnik pravočasno in v skladu s pogodbo odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca dostave.

Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec nemudoma sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pa obvestiti Zobno tehniko Križnar d.o.o. na E-naslov info@ztkriznar.eu . Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Odgovornost

Zobna tehnika Križnar d.o.o. ni odgovorna za posledice uporabe zdravil in ostalih izdelkov, kupljenih preko ZT Križnar spletne trgovine, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo izdelkov. Vsi podatki na spletnih straneh ZT Kriznar.eu so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zobozdravnikom, zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zobozdravnika ali zdravnika.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zobozdravnikom, zdravnikom ali farmacevtom.

Zobna tehnika Križnar d.o.o. ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev ZT Križnar spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

Zobna tehnika Križnar d.o.o. deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

Zobna tehnika Križnar d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na spletni strani ZT Križnar spletna trgovina, a se lahko kljub temu zaradi specifike poslovanja ZT Križnar spletne trgovine lastnosti artiklov, dostava ali cena spremenijo v tako kratkem času, da podatkov na spletni strani ni mogoče popraviti. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila oziroma sporazumno rešitev.

Zobna tehnika Križnar d.o.o. se v vsakem trenutku po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ustrezni slikovni material, opise in navodila izdelkov. Kljub temu so fotografije izdelkov v ZT Križnar spletni trgovini simbolične, dostopni tekstovni materiali pa informativne narave in posredovan s strani proizvajalca oz. zastopnika. Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena izdelku.

Na morebitne napake nas lahko uporabniki v kateremkoli trenutku opozorite, za kar vam bomo v ZT Križnar spletni trgovini zelo hvaležni.

Pritožbe in spori

Zobna tehnika Križnar d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.
Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@ztkriznar.eu. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

V skladu z zakonskimi normativi Zobno tehniko Križnar d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Zobno tehniko Križnar d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja s prodajo preko spleta na območju RS, objavlja na svoji spletni strani povezavo do platforme Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRPS). Predloga je dosegljiva na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Navedba ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Uredbe EU št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Z oddajo naročila v ZT Križnar spletni trgovini https://ztkriznar.eu/trgovina/ se kupec strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Naj vam bo nakupovanje v ZT Križnar spletni trgovini v veselje!