Implantatna protetika

Vijačena implantatna prevleka

Z vijačeno implantatno prevleko nadomestimo celotni kronski del zoba in del korenine do implantata v kosti. Z implantatom se izognemo brušenju sosednjih zob za izdelavo mostička in jih ohranimo nedotaknjene. Vijak nam omogoča, da lahko v primeru morebitnih začasnih težav zob odvijačimo, odpravimo nevšečnosti in zob ponovno privijačimo nazaj na svoje mesto brez poškodovanja protetike. V ordinaciji prenesejo položaj implantata v kosti s tehniko intraoralnega skeniranja ali klasično tehniko odtiskovanja. Materiali, ki jih uporabljamo za izdelavo zob na implantatih so visoko biokompatibilni, funkcionalni in visoko estetski. Za čas izdelave implantatne prevleke naredimo začasni zob iz PMMA , ki ohranja prostor vrzeli, oblikuje mehka tkiva in ohranja estetiko ter funkcijo.

Osnovni material: Zirkonia, steklo keramika, laboratorijski kompozit, PEEK, Titan.

Tehnologija izdelave: CAD/ CAM/ CNC / ročna finalizacija

Cementirana implantatna prevleka

S cementirano implantatno prevleko nadomestimo celotni kronski del zoba in del korenine do implantata v kosti. Z implantatom se izognemo brušenju sosednjih zob za izdelavo mostička in jih ohranimo nedotaknjene. Tehniko cementiranja implantatne prevleke uporabimo samo v primeru, ko zaradi tehničnih ali estetskih razlogov vijačenje ni mogoče. V ordinaciji prenesejo položaj implantata v kosti s tehniko intraoralnega skeniranja ali klasično tehniko odtiskovanja. Nosilec implantatne prevleke se privijači v implantat, na nosilec pa se v ordinaciji zacementira zobna krona. Materiali, ki jih uporabljamo za izdelavo zob na implantatih so visoko biokompatibilni, funkcionalni in visoko estetski. Za čas izdelave implantatne prevleke naredimo začasni zob iz PMMA , ki ohranja prostor vrzeli, oblikuje mehka tkiva in ohranja estetiko ter funkcijo.

Osnovni material: Zirkonia, steklo keramika, laboratorijski kompozit, PEEK, Titan.

Tehnologija izdelave: CAD/ CAM/ CNC / ročna finalizacija

Vijačen implantatni most

Z estetsko lusko nadomestimo samo tisto ploskev zoba, ki je poškodovana ali estetsko neustrezna.
Postopek v ordinaciji je minimalno invaziven, saj se obrusi samo nujno potrebne dele zoba. Za čas izdelave luske izdelamo začasni nadomestek, ki zaščiti občutljiv zob in ohranja estetiko ter funkcijo.
Osnovni material: Litijev disilikat, steklo keramika, laboratorijski kompozit
Tehnologija izdelave: CAD/ CAM/ CNC/ ročna finalizacija

All on 4 / 6

Z delno prevleko nadomestimo tisto ploskev zoba, ki je poškodovana, kontaminirana ali estetsko neustrezna.
Postopek v ordinaciji je minimalno invaziven, saj se obrusi samo nujno potrebne dele zoba. Za čas izdelave delne prevleke naredimo prekrivno zaščito, ki zaščiti občutljiv zob.
Tehnologija izdelave: CAD/ CAM/ CNC/ ročna finalizacija

Implantatna proteza z locatorji

Z prevleko z retencijskim elementom, pričvrstimo delno protezo s pomočjo polzil ali drugih retinerjev.
Postopek v ordinaciji je dokaj invaziven, potrebno je obrusiti kronski del zoba. Za čas izdelave  namenske prevleke naredimo prekrivno zaščito, ki zaščiti občutljiv zob.
Tehnologija izdelave: CAD/ CAM/ CNC/ ročna finalizacija

Implantatna proteza na gredi

Teleskopsko prevleko (vertikalni kot 0°) izdelamo v primeru, ko v čeljusti ostane samo še en zob, ki je še močno zasidran v alveoli. Prednosti teleskopske prevleke je v tem, da retinira, stabilizira delno protezo, zob pa je aksialno obremenjen in mu tako podaljša življenjsko dobo. Primarna teleskopska prevleka je lahko izdelana iz Zirkonie, CoCr ali Titana, sekundarna kapica pa je izdelana z GRAMM tehnologijo galvanizacije 24 karatnega zlata. Princip retiniranja proteze je adhezija.

Konusne prevleke (vertikalni kot 1° ali 2°) izdelamo v primeru, ko v čeljusti ostane več zob, ki so še močno zasidrani v alveoli. Prednosti konusnih prevlek je v tem, da retinirajo, stabilizirajo delno protezo, zobje pa so aksialno obremenjeni in se jim tako podaljša življenjska doba. Primarna konusna prevleka je lahko izdelana iz Zirkonie, CoCr ali Titana, sekundarna kapica pa je izdelana z GRAMM tehnologijo galvanizacije 24 karatnega zlata. Princip retiniranja proteze je adhezija.

Implantatna proteza na teleskopih

Teleskopsko prevleko (vertikalni kot 0°) izdelamo v primeru, ko v čeljusti ostane samo še en zob, ki je še močno zasidran v alveoli. Prednosti teleskopske prevleke je v tem, da retinira, stabilizira delno protezo, zob pa je aksialno obremenjen in mu tako podaljša življenjsko dobo. Primarna teleskopska prevleka je lahko izdelana iz Zirkonie, CoCr ali Titana, sekundarna kapica pa je izdelana z GRAMM tehnologijo galvanizacije 24 karatnega zlata. Princip retiniranja proteze je adhezija.

Konusne prevleke (vertikalni kot 1° ali 2°) izdelamo v primeru, ko v čeljusti ostane več zob, ki so še močno zasidrani v alveoli. Prednosti konusnih prevlek je v tem, da retinirajo, stabilizirajo delno protezo, zobje pa so aksialno obremenjeni in se jim tako podaljša življenjska doba. Primarna konusna prevleka je lahko izdelana iz Zirkonie, CoCr ali Titana, sekundarna kapica pa je izdelana z GRAMM tehnologijo galvanizacije 24 karatnega zlata. Princip retiniranja proteze je adhezija.